Puteti apela cu incredere la Biroul Notarial Iosep Cristina Mihaela pentru serviciile pe care le oferim cu seriozitate si profesionalism:

contacteaza-ne

Increderea in sine e increderea in rezultatul lucrului tau. (Tudor Arghezi)

Servicii

Servicii şi competenţă notarială

Biroul Notarului Public Iosep Cristina-Mihaela are competenţă teritorială şi materială generală în ceea ce priveşte întocmirea şi efectuarea următoarelor proceduri notariale:

 • redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic
 • autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat,
 • redactarea şi autentificarea diferitelor categorii de contracte: vânzări, donaţii, împrumuturi, schimburi, întreţinere, uzufruct, rentă viageră, habitaţie, superficie, ipoteci, testamente, declaraţii, procuri,
 • certificări de fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • darea de dată certă a înscrisurilor prezentate de părţi;
 • legalizări de copii, legalizarea semnăturii de pe înscrisuri, a semnăturii traducătorului;
 • eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
 • orice alte operaţiuni notariale prevăzute de lege.

Servicii notariale pentru persoane FIZICE

 • Consultatii juridice gratuite în materie notarială :
 • Consultaţii in vederea perfectarii şi întocmirii procedurilor notariale;
 • Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, conventii;
 • Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, impuse de legalitatea actului notarial;
 • Certificari de fapte;
 • Eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
 • Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii;
 • Succesiuni-emiterea certificatului de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate; a suplimentelor de certificat de moştenitor
 • Testamente;
 • Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de rentă viageră, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege
 • Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti;
 • Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor.

Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul nostru, din motive obiective ( sanatate, etc.), pe baza unei cereri si cu o programare prealabila.

Servicii de traduceri

Biroul notarial ofera servicii de traduceri, din si in limba engleza, franceza, italiana, spaniolă,turcă, chineză, arabă, ebraică, rusă, bulgară, polonă, cehă, colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.

Servicii de cadastru

Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati în vederea intocmirii documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent.

Servicii notariale pentru persoane JURIDICE

 • Consultatii juridice in domeniul comercial, in vederea perfectarii actelor şi procedurilor notariale;
 • Acte constitutive, Hotarari A.G.A., acte aditionale ale societatilor comerciale;
 • Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor, administratorilor, procurilor, conventiilor, etc.;
 • Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, impuse de legalitatea actului notarial;
 • Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale;
 • Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii;
 • Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, alipiri, dezmembrari, partaj, ipoteci, impumut, antecontracte de vanzare-cumparare, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege si
 • Darea de data certa a documentelor prezentate si incheiate de parti.

Servicii de traduceri

Biroul notarial ofera si servicii de traduceri, din si in limba engleza, franceza, italiana, spaniolă,turcă, chineză, arabă, ebraică, rusă, bulgară, polonă, cehă, colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.

Servicii de cadastru

Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati, pentru intocmirea documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent.

EXCEPŢIILE DE COMPETENŢĂ ale Biroului Notarial

Biroul Notarial sesizat cu o cerere de deschidere a procedurii notariale succesorale va putea dezbate si solutiona respectiva succesiune, numai daca defunctul a avut ultimul domiciliu pe raza judetului Ilfov, a judecătoriei Buftea ( Ştefăneşti, Voluntari, Moara Vlăsiei, Dascălu, Periş, Gruiu, Grădiştea, Chitila, Chiajna, Otopeni, Snagov, etc.).

Celelalte exceptii de la competenta generala a notarului public, sunt prevazute de Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale.